vsgf

Våra Ledord

Glädje

Vi är med i VSGF för att ha roligt tillsammans.
Vi uppmuntrar varandra och inspirerar varandra till glädje
och kamratskap både på och utanför arenan.
Glädje leder till utveckling.

Ansvar

Vi alla i VSGF har eget ansvar för att bidra till och skapa glädje i verksamheten.
Alla ansvarar för att VSGF är en bra och fungerande verksamhet.
Genom engagemang och ordning tar vi ansvar.
I VSGF är du en förebild till andra.
Med ansvar växer man.

Lika värde/Jämlikhet

Vi har alla lika värde och samma rättigheter och skyldigheter.
Vi skapar en känsla av tillhörighet och trygghet.
Alla ska känna sig välkomna, hos oss duger man
precis som man är.
Mångfald berikar.

Respekt

Vi respekterar varandra och håller ihop i VSGF, både spelare, ledare,
domare, föräldrar, publik och andra berörda.
Vi alla följer och  respekterar föreningens regler.
Vi kommunicerar så att alla förstår. Vi har ett vårdat språk.
Alla är olika och olika är bra.

Vår policy

Ledare

Vi ledare är förebilder och föredömen för våra aktiva i alla lägen. Vi som ledare
ser och bekräftar alla spelare. Vi ledare bidrar till en positiv och motiverande miljö
genom att fokusera på utveckling och prestation. Vi bekräfta alla i laget.

Spelare

Vi som spelar i VSGF föregår med gott exempel och har ett bra bemötande mot lagkamrater, motståndare, domare, ledare, publik och andra berörda.
Vi lyssnar på våra ledare och uppmuntrar varandra i både med- och motgång. Vi tänker på att ha ett vårdat språk och en positiv anda.
Vi sätter laget framför jaget.

Alkohol/Droger/Doping

Vi tar avstånd till alla typer av doping.
Ledare eller spelare är aldrig påverkade av
alkohol/droger då man representerar föreningen. Som representant för föreningen är du en förebild för barnen i alla lägen.

Supportrar

Vi supportrar respekterar alla lag, ledare, domare och annan publik. Vi har ett vårdat språk och en positiv anda på matcher och andra arrangemang i föreningens regi.

Föräldrar

Vi föräldrar är delaktiga och engagerade i våra barns idrottande och stöttar spelarna i med- och motgångar. Vi föräldrar fokuserar på det positiva och är förebilder för våra barn som alla idrottar på sina egna villkor. Vi berömmer och visar respekt för både medspelare, motståndare, ledare och domare. Vi är en del i föreningen och hjälper till att föra föreningen framåt.
Som förälder använder vi ett vårdat språk.

Våra Ledord

Glädje

Vi är med i VSGF för att ha roligt tillsammans.
Vi uppmuntrar varandra och inspirerar varandra
till glädje och kamratskap både på
och utanför arenan.
Glädje leder till utveckling.

Ansvar

Vi alla i VSGF har eget ansvar för att bidratill och skapa glädje i verksamheten. Alla ansvarar för att VSGF är en bra och fungerande verksamhet.
Genom engagemang och ordning tar vi ansvar.
I VSGF är du en förebild till andra.
Med ansvar växer man.

Lika värde /Jämlikhet

Vi har alla lika värde och samma rättigheter och skyldigheter.
Vi skapar en känsla av tillhörighet och trygghet.
Alla ska känna sig välkomna, hos oss duger man
precis som man är.
Mångfald berikar.

Respekt

Vi respekterar varandra och håller ihop i VSGF, både spelare, ledare,
domare, föräldrar, publik och andra berörda.
Vi alla följer och  respekterar föreningens regler.
Vi kommunicerar så att alla förstår. Vi har ett vårdat språk.
Alla är olika och olika är bra.

Vår policy

Ledare

Vi ledare är förebilder och föredömen för våra aktiva i alla lägen. Vi som ledare
ser och bekräftar alla spelare. Vi ledare bidrar till en positiv och motiverande miljö
genom att fokusera på utveckling och prestation. Vi bekräfta alla i laget.

Spelare

Vi som spelar i VSGF föregår med gott exempel och har ett bra bemötande mot lagkamrater, motståndare, domare, ledare, publik och andra berörda.
Vi lyssnar på våra ledare och uppmuntrar varandra i både med- och motgång. Vi tänker på att ha ett vårdat språk och en positiv anda.
Vi sätter laget framför jaget.

Supportrar

Vi supportrar respekterar alla lag, ledare, domare och annan publik. Vi har ett vårdat språk och en positiv anda på matcher och andra arrangemang i föreningens regi.

Alkohol/Droger/Doping

Vi tar avstånd till alla typer av doping.
Ledare eller spelare är aldrig påverkade av
alkohol/droger då man representerar föreningen. Som representant för föreningen är du en förebild för barnen i alla lägen.

Föräldrar

Vi föräldrar är delaktiga och engagerade i våra barns idrottande och stöttar spelarna i med- och motgångar. Vi föräldrar fokuserar på det positiva och är förebilder för våra barn som alla idrottar på sina egna villkor. Vi berömmer och visar respekt för både medspelare, motståndare, ledare och domare. Vi är en del i föreningen och hjälper till att föra föreningen framåt.
Som förälder använder vi ett vårdat språk.

Vår Policy

Föräldrar

Vi föräldrar är delaktiga och engagerade i våra barns idrottande och stöttar spelarna i med- och motgångar. Vi föräldrar fokuserar på det positiva och är förebilder för våra barn som alla idrottar på sina egna villkor. Vi berömmer och visar respekt för både medspelare, motståndare, ledare och domare. Vi är en del i föreningen och hjälper till att föra föreningen framåt.
Som förälder använder vi ett vårdat språk.