vsgf

Resursgruppen

Det finns många eldsjälar som ständigt hjälper till
att utföra projekt på Virumsvallen.
- Det kallar vi Resursgruppen

Vi arbetar med att samla in panten av tomburkar och pet-flaskor.
Vi ger föreningen ett viktigt ekonomiskt tillskott.
Vi utför underhåll av idrottsanläggningen.

Vill de engagera dig? Vänligen kontakta ansvarig, Thomas Uebel 076 2130310